The Power Of Talent

Vi leverer de beste talentene

Gjennom vårt unike tjenestetilbud og lange erfaring

Vårt selskap i Norden

Harvey Nash har i dag virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Gjennom det sterke nordiske nettverket vårt kan vi tilby kundene tjenester i alle disse markedene. Hvis du vil ha mer informasjon om virksomheten vår i noen av de andre nordiske landene, finner du mer informasjon nedenfor.

Harvey Nash Nordic

Åza Skoog
Managing Director Nordics
Tel: 0046 730 55 1734
aza.skoog@harveynash.se

Denmark/Danmark

Hans Henrik Lüttichau-Holm
Managing Director Denmark
Tel: 0045 7799 3260
hh@harveynash.dk

Norway/Norge

Thron Berg
Managing Director Norway
Tel: 0047 2240 4080
thron.i.berg@harveynash.no

Sweden/Sverige

Eva Sandberg
Country Manager Harvey Nash
Tel: 0046 721 58 1438
eva.sandberg@harveynash.se

Finland

Jaana Laine-Richter
Managing Director Finland
Tel: 00358 50 501 16 85
jaana.laine-richter@alumniglobal.com